สงสัยไหม? เดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด ต้องเตรียมอะไรบ้างนะ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่จะส่งผลถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้า – ออกต่างประเทศ เนื่องจากประเทศปลายทางมักมีข้อกำหนดต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่คุณจะต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนต่าง ๆ ก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยให้กับการเดินทาง วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ข้อควรรู้ และเอกสารต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นมาฝากทุกคน

ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม

 1. เอกสารยืนยันตัวตนของผู้เดินทาง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนสำหรับการเดินทาง หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่สายการบินหรือประเทศปลายทางกำหนด
 2. วีซ่า (Visas) สำหรับบางประเทศมีความจำเป็นต้องทำการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากหลายประเทศยังไม่เปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยว
 3. ใบรับรองผลการตรวจโควิด โดยใช้ผลการตรวจแบบ RT-PCR ผลไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเท่านั้น
 4. วัคซีนพาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ที่สำคัญจะต้องเป็นวัคซีนชนิดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประเทศปลายทางเท่านั้น นอกจากนี้บางประเทศยังรองรับแค่นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น ดังนั้นศึกษารายละเอียดให้ดี
 5. ตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ เอกสารการจองที่พัก สำหรับการใช้ยืนยันในด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง
 6. ประกันภัยเดินทาง โดยบางประเทศจำเป็นต้องใช้ประกันเดินทางประกอบการเดินทางเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันในต่างประเทศ
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ตรวจสอบข้อจำกัดก่อนออกเดินทาง

ทุกประเทศจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดมาก – น้อยไม่เหมือนกัน ดังนั้นจำเป็นต้องพิจารณาวางแผนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเสมอเพื่อความปลอดภัย โดยใช้หลักการตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้

 1. กฎข้อบังคับในขณะนั้น เช่น ห้ามมีการร่วมกลุ่มทำกิจกรรม จำกัดจำนวนคน หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้ เป็นต้น
 2. เอกสารที่จำเป็น
 3. มาตรการกักตัวของประเทศปลายทาง
 4. ยารักษาโรคประจำตัว เนื่องจากหลายประเทศมียารักษาตัวบางชนิดที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นหากคุณมียารักษาโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องใช้ ควรปรึกษาสถานทูต หรือปรึกษาแพทย์ดูแลเพื่อใช้ยาชนิดอื่นทนแทนไปก่อน

ตรวจโควิดก่อนเครื่อง

มีหลายประเทศที่ออกนโยบายการเรียกเก็บใบรับรองผลการตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ ดังนั้นภายใน 1 – 3 วันก่อนขึ้นเครื่อง คุณต้องเตรียมตัววางแผนเพื่อเข้ารับการตรวจโควิดแบบ RT-PCR (เผื่อเวลาผลออกประมาณ 1 – 2 วัน) หากผลเป็นบวกจะได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและหยุดการเดินทาง แต่หากผลเป็นลบ สามารถติดต่อขอรับใบรับรองการตรวจโควิด และใบรับรอง Fit to fly ได้ที่สถานที่ให้บริการตรวจ เพื่อใช้ประกอบการเดินทางได้ นอกจากนี้เมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางแล้ว อาจมีการตรวจซ้ำ หรือมีการกักตัวตามมาตรการของประเทศนั้น ๆ

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

นอกจากข้าวของเครื่องใช้ใช้ส่วนตัวที่มีความจำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว คุณจะต้องตระเตรียมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ในช่วงที่ทั่วโลกมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

 1. เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป (มีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้)
 2. หน้ากากอนามัย จำเป็นต้องเตรียมให้เพียงพอสำหรับใส่ตลอดการเดินทาง เพราะหลายสายการบินไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากขณะอยู่บนเครื่อง (อาจถอดได้เพียงตอนรับประทานอาหารเท่านั้น) ดังนั้นหากไม่อยากเสียเงินเพิ่ม เตรียมจากบ้านไปดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด
 3. ทิชชู่เปียก ใช้สำหรับเช็ดพื้นผิวต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังสัมผัส
 4. อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน เป็นต้น
 5. ยาประจำตัว ต้องตรวจสอบดูเสมอว่าชนิดยาที่ใช้ผิดกฎหมายในประเทศปลายทางหรือไม่ หากเข้าข่ายผิดกฎหมายแนะนำให้ติดต่อสถานทูตประเทศปลายทางเพื่อพิจารณา

หลายคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลสำคัญเบื้องต้นก่อนออกเดินทางได้ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรารวบรวมมาจะช่วยให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และมีความถูกต้อง นอกจากนี้อย่าลืมทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันชีวิตก่อนออกเดินทางเสมอ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะได้มีเงินสำรองเพียงพอต่อค่ารักษา (ที่แสนแพง) ในต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *